Εταιρικό προφίλ

 Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 και βρίσκει εφαρμογή σε όλη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών μας.
Ειδικότερα, η Πολιτική της εταιρίας (L-ANALAB) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ αποβλέπει στο:
Να ανταποκρίνεται άμεσα στους πελάτες της σε κάθε περίπτωση επιστημονικής υποστήριξής τους.
Να προσφέρει υπηρεσίες, που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες για αυτές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τις συμβάσεις της με τους πελάτες, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την εταιρία.
Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις προδιαγραφές που αφορούν στην Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρίας ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ.
Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν παράπονα ή παρατηρήσεις των πελατών, ώστε να αποτελούν τον άξονα για βελτίωση στις σχετικές με την Ποιότητα λειτουργίες της εταιρίας
Να διατηρεί στενή συνεργασία με τους προμηθευτές της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των υπηρεσιών της.
Να ενθαρρύνει την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή του προσωπικού και να βοηθά στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με Ποιοτικά δεδομένα, από άποψη ασφάλειας, ορθότητας και αποτελεσματικότητας, αλλά και με απώτερο σκοπό την προσωπική τους βελτίωση.

 Επίσης συμμετέχει σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους (Eqas, ΕΣΕΑΠ), και χρησιμοποιεί μέθοδο κλινικής εκτίμησης και σύγκρισης με προηγούμενα αποτελέσματα (Delta check).
Χρησιμοποιείται Barcode LIS αμφίδρομης επικοινωνίας για αποφυγή λαθών αντιγραφής.

Κεντρικό: Δαβάκη 63 Καλλιθέα (17672)
τηλ. 210-9560500, 210 9592897 6946686111
FAX: 2109571412

Υποκατάστημα: Κουκάκι: Δημητρακοπούλου 66 Αθήνα (11741)
τηλ. 2109588018

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (παρακολούθηση cookie). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου